Bbz-adviseurs.nl

Bbz-adviseurs

Martin Delta is een Bbz-adviesbureau met 30 jaar ervaring op het gebied van de Bbz-regeling en IOAZ regeling. Onze intentie is om de beste en meest integere Bbz-adviseurs van Nederland te zijn.

Doelgroepen: gevestigde ondernemers en starters

Wij willen ondernemers adviseren (voordat een externe bedrijfsadviseur van de gemeente een adviesrapport opmaakt) over wat nodig is voor een succesvolle Bbz-aanvraag. Wij hebben hiervoor een speciaal product ontwikkeld te weten:

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald tijdens het bezoek.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

Deze Bbz-onderzoeken worden door 1 van onze 3 Bbz-bedrijfsadviseurs uitgevoerd:

Drs. Gert van Ruler30 jaar ervaring als bedrijfsadviseur en 20 jaar als Bbz-adviseur
Eric van der Tier30 jaar ervaring als Bbz-bedrijfsadviseur
Martin Zuurhout MBA25 jaar ervaring als Bbz-bedrijfsadviseur

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1. Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2. Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct
Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

Doelgroep gemeenten

Voor diverse gemeenten in Nederland beoordelen wij al vele jaren Bbz- en IOAZ-aanvragen.

Tevens bieden wij diverse workshops en trainingen aan op het gebied van de Bbz-regeling en een breed scala aan bedrijfstrainingen zoals marketing, sales, promotie, strategie, waarden, ondernemingsplan, allerlei financiële cursussen, leiding geven, personeelsbeleid en internet.

Wij kunnen gemeenten die de Bbz-regeling uitvoeren van dienst zijn met:

  • Beoordelen van ondernemerspotentieel van starters in de prestartfase
  • Begeleiding/coaching in de prestartfase
  • Het geven van financiële en commercieel trainingen aan starters
  • Uitvoeren van Bbz-haalbaarheidsonderzoeken bij starters en gevestigde ondernemers
  • Uitvoeren van IOAZ-onderzoeken
  • Coaching van ondernemers na de startfase
  • Het uitbrengen van voortgangsonderzoeken als de terugbetalingen van leningen niet goed verlopen
  • Diverse trainingen en workshops voor klantmanagers, Bbz-consulenten en Bbz-adviseurs (zie ook onze website www.regelingbbz.nl en dan diensten voor gemeenten)

Copyright © 2010- Bbzadviseurs.nl is een initiatief van Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.